První třídy 2019/2020 - rozdělení podle registračních čísel 

Vážení rodiče, v  příloze najdete rozdělení žáčků do jednotlivých prvních tříd,  s odkazem na zákon o ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit jmenný seznam, ale pouze registrační čísla, pod nimiž bylo vedeno celé přijímací řízení do 1. tříd.

V sekretariátě školy můžete v případě pozapomenutí čísla nahlédnout do seznamu jmenného. 

1A1B1C

 

Jak bude vypadat první školní den prvňáčků 2019

Sraz 1.A, 1.B, 1.C  v 7:45 hod., děti se shromáždí před školou u žáků s označením třídy. Po shromáždění celé třídy si (v cca 8:00 hod.) proběhne slavnostní přivítání před budovou školy a poté si děti učitelé odvedou k sobě do třídy. 

Ve třídě proběhne přivítání žáčků paní učitelkou a paní vychovatelkou. Po seznámení a uvítání budou všichni dospělí vyzváni paní učitelkou, aby opustili třídu a nechali děti pár minut s paní učitelkou o samotě (cca do 8:45), v této době budou mít rodiče možnost si s paní vychovatelkou ŠD prohlédnout prostory školní družiny a získat informace k docházce ŠD,  případně se ještě zaregistrovat do školní jídelny.

 

Třídní schůzka

Ve čtvrtek  5. 9. 2019 od  15:30 hodin  budou probíhat třídní schůzky – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh, požadavky k pomůckám atd.

Účast je velmi nutná!!

Výuka v prvním týdnu bude probíhat v prvních třídách od 3. 9. – 6. 9. 2019 do 11:40 hod.  

Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2019.

Vzhledem k rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně bude provoz školní jídelny od 3. 9. 2019!

Přejeme mnoho štěstí a trpělivosti.

ZŠ Krátká

 

Organizace 1. dne ve školní družině

Příjem žáků do ŠD

1. ročník od 8:30 - 9:00 hod.

2. + 3. ročník od 9:00 hod.

Třídní schůzky ve čtvrtek ve ŠD od 16:30 hod. nutně!