SPDěkujeme všem dětem a dospělým za velkou účast v podzimní sběrové akci. 

Podařilo se Vám nasbírat 6.030 kg papíru a 161 Kg víček.

Budeme se těšit na velkou účast při další akci :-)

ZŠ Krátká