Vážení rodiče,

zde máte odkaz pro vyplnění formuláře k žádosti o ošetřovné v krizové situaci: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné
z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

ČSSZ.https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/

případně České správy sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/ 

Nárok na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy bude možné čerpat v období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020.

ZŠ Krátká