Žáci, kteří se vzdělávají distančně, z důvodů mimořádných hygienických opatření, mají možnost stravování ve školní jídelně.

Odebírání obědů bude umožněno pouze do JÍDLONOSIČŮ v době od 11:30 - 13:00 hod.

Obědy si musí každý odhlásit sám!

Každý strávník si ručí za své přihlášení a odhlášení obědů přes systém Strava.cz nebo musízavolat nejpozději do 7:30 hod. vedoucí školní jídelny!

Kontakt: 733 712 437

ZŠ Krátká