logo upozorněníHarmonogram voleb do ŠKOLSKÉ RADY 

při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov,

funkční období 2021 – 2023

Volby do ŠR proběhnou podle Volebního řádu ŠR (dále jen VŘ) ze dne 27. 9. 2017

1. kolo voleb
1. kolo voleb proběhne v době od 20. 10. 2020 – 3. 11. 2020 do 12:00 hod. V prvním kole voleb navrhují zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve ŠKOLSKÉ RADĚ.
Příjmem návrhů je pověřena sekretářka školy Hana Dušková.

2. kolo voleb
2. kolo voleb proběhne 19. 11. 2020 v den konání pedagogické rady a třídních schůzek. Podmínkou účasti kandidáta ve 2. kole voleb je jeho písemný souhlas s kandidaturou a doložení způsobilosti k právním úkonům.

Volební komise:

Ředitel školy jmenoval v souladu s VŘ volební komisi ve složení:

Mgr. Petra Vostrá, předsedkyně

Mgr. Ivana Blažková, člen

Paní Hana Dušková, člen

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Harmonogram voleb je v souladu s VŘ.

Zveřejněn 12. 10. 2020 dálkovým přístupem na www.1zskratka.cz  a ve vestibulu školy.

Pravomoci Školské rady definuje zákon 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).

Mgr. Petr Opava, ředitel školy