26. a 27. října 2020 se pro žáky základní školy stanoví jako volné dny! 

Distanční výuka na II. stupni v době od 12. - 23. 10. 2020! 

Podle nařízení MŠMT bude výuka upravena následujícím způsobem:

  12. - 16. 10. 2020

- budou ve škole všechny 7. a 9. ročníky

- doma na distanční výuce budou všechny 6. a 8. ročníky. Žáci budou sledovat na Bakalářích informace k distančí výuce! 

19. - 23. 10. 2020

- budou ve škole všechny 6. a 8. ročníky

- doma na distanční výuce budou všechny 7. a 9. ročníky. Žáci budou sledovat na Bakalářích informace k distančí výuce!

 

Žákům , kteří zůstávají po dobu distanční výuky doma je umožněno naobědvat se ve škole pouze v době od 13:00 - 13:25 hod.

Účast na distanční výuce a plnění zadané práce jsou povinné! Neúčast na on-line výuce bude považována za absenci.

Žádáme zákonné zástupce, aby případnou absenci omlouvali do 3 kalendářních dnů.