rijen2020Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel. Stravné se platí podle věku dítěte, který dosáhne ve školním

roce od 1. 9. 2020 – do 31. 8. 2021  (včetně prázdnin).  

 

Prodej 30. 9. 2020 od 14:00 hod. do 15:00 hod.   

 

STRAVNÉ SE HRADÍ PODLE VĚKU DÍTĚTE:

stupeň - 6 - 10 let /24,- Kč/ - 432,00 Kč

  1. stupeň - 11 - 14 let /26,- Kč/- 468,00 Kč
  2. stupeň - 15 a více /27,- Kč/- 486,00 Kč

 

Využívejte platby převodem.

Děkujeme

Cena čipu 115,- Kč

 

V případě potřeby volejte na tel. 733 712 437