logo upozorněníDne 25. 9. a 2. 10. 2020 vyhlašuji pro žáky volno ředitele školy dle § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb.

Volno ředitele dne 25. 9. 2020 je vyhlášeno na doporučení ministra zdravotnictví a mělo by přispět ke zklidnění epidemiologické situace.

Volno ředitele školy 2. 10. 2020 je vyhlášeno z provozních důvodů - konání voleb do zastupitelstva krajů a Senátu v prostorách školy (dezinfekce prostor, hygienických důvodů - možného kontaktu „třetích osob“ v prostorách školy se žáky školy).

Školní družina bude v provozu mezi 6.00 – 15.00 hod. pouze pro děti zaměstnaných rodičů na základě písemné přihlášky,kterou obdrží na vyžádání v družině.

 Kontakt na školní družinu: 736 472 815 - Markéta Ryvolová, vedoucí školní družiny

Školní jídelna nebude v tento den v provozu!

Dne 28. 9. je státní svátek.

Do školy se žáci vrátí 29. 9. 2020.