Stravnezari 2020

1. Pro výdej stravy si je strávník povinen zakoupit u vedoucí školy jídelny identifikační čip v hodnotě 115 Kč.
2. Zároveň obdrží přihlášku ke stravování na nový školní rok s heslem a jménem pro objednávání stravy po internetu. Výběr je možný ze dvou jídel.


Pozor! Objednávání a změna stravy z jedničky na dvojku lze provést minimálně dva pracovní dny předem, a to až po zaplacení. Stravné je možné platit hotově v kanceláři školní jídelny poslední 3 dny v měsíci (upřesněno vývěskou na stránkách školy a na informační tabuli školy a nebo převodem na účet ŠJ do 15. dne běžného měsíce na měsíc následující. Při vzniklém přeplatku nelze automaticky přihlašovat obědy! Každý strávník si musí obědy na další měsíc přihlásit na internetu, boxu nebo telefonicky v kanceláři ŠJ.
Číslo účtu a další informace obdržíte v kanceláři ŠJ. Vyúčtování se provádí 1x za rok.
3. Rodiče nemocného dítěte musí odhlásit oběd na boxu v jídelně, internetu nebo telefonicky na:
- tel: 474 375 961
- mobil: 733 712 437
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Výdej do jídlonosiče potvrdí podpisem a časem do sešitu výdeje.
4. Prodej stravného každý den:

 

- 7:00 – 8:00 hod.
- 11:30 – 14:00 hod.
5. Prodej na další měsíc vždy poslední tři dny v běžném měsíci (upřesněno vývěskou na dveřích hlavního vchodu a na nástěnce v jídelně).
6. Stravné pro věkovou skupinu:

- 6 až 10 let: 24,- Kč
- 11 až 14 let: 26,- Kč
- 15 let a více: 27,- Kč
7. Upozornění pro všechny strávníky, jestliže nebude na oběd č. 2 přihlášeno nejméně 20 strávníků, bude z technických důvodů oběd zrušen a automaticky každý přihlášen na oběd č. 1.

 

ZMĚNA CENY STRAVNÉHO 

Od 1. 9. 2020 dochází k zvýšení stravného ve školní jídelně z důvodu navýšení cen potravin. Bez tohoto navýšení by škola nebyla schopna dodržovat spotřební koš, vařit z kvalitních a hlavně čerstvých potravin.

K poslednímu navýšení stravného došlo k 1. 10. 2018. Ceny potravin se od této doby výrazně změnily.