logo upozornění

Vážení zákonní zástupci,

vysvědčení se bude předávát všem žákům školy v pátek 26. 6. 2020.

I. stupeň - v 8:00 hod.

II. stupeň - v 8:30 hod.

Žáci, kteří nyní nenavštěvují výuku musí předložit čestné prohlášení s datem 26. 6. 2020 a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění!

V dokumentech ke stažení najdete na druhé pozici "Čestné prohlášení" ke stažení.

http://www.1zskratka.cz/index.php/dokumenty-ke-stazeni

Čestné prohlášení je možno vyzvednout na sekretariátu školy.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k  převzetí v kanceláři školy.

Informace o provozu budou vyvěšeny na stránkách školy a vstupních dveřích. 

Tel.: 736 633 301. Hana Dušková

Podrobné informace MŠMT:

https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci