Back to Top

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020

1. stupeň ZŠ

Od 30. 11. 2020 prezenční výuka již pro všechny ročníky 1. stupně.

2. stupeň ZŠ

Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ od 30. 11. 2020 - žáci 9. ročníků se budou účastnit výuky bez střídaní.

Pro ostatní 2. stupeň ZŠ: 

rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)

Lichý týden: prezenční výuka pro 6. A, 6. B, 6. C a 8. A od 30. 11. 2020

Sudý týden: prezenční výuka pro 7. A, 7. B, 7. C, 8. B a 8. C od 7. 12. 2020

Toto rozdělení je s ohledem na počet žáků v budově školy.

Provoz ŠJ od 18. 11. 2020
  • Žáci 1. a 2. ročníků (prezenční vzdělávaní) se budou stravovat na základě pokynů třídního učitele. 
  • Obědy budou vydány na talíř za dodržení všech hygienických předpisů (rozestup,počet míst u stolu, roušky, dezinfekce).

Obědy si musí každý přihlásit a odhlásit sám!

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách

Stravování ve školní jídelně od 2. 11. 2020

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, z důvodů mimořádných hygienických opatření, mají možnost stravování ve školní jídelně.

Výdejní doba od 11:30 - 13:00 hod.

Obědy budou vydány na talíř za dodržení všech hygienických předpisů (rozestup, počet míst u stolu, roušky, dezinfekce).

Obědy si musí každý přihlásit a odhlásit sám!

ZŠ Krátká určena pro děti zaměstnanců IZS...

V případě zájmu o péči pro děti zaměstnanců IZS kontaktujte vedoucí školní družiny paní Markétu Ryvolovou na tel.: 736 472 815.

Na základě rozhodnutí hejtmana ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu byla ZŠ Krátká určena v čase od 7:00 hod, po dohodě od 6:00 do 16:00 hod., vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

Informace o vydávání ošetřovného

Vážení rodiče,

zde máte odkaz pro vyplnění formuláře k žádosti o ošetřovné v krizové situaci: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné
z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Strana 1 z 14