Domácí příprava na webu školy a pomocí e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče,

úkoly na týden 16. 3. - 20. 3. 2020 

ČJ - str.68 - 72 (projděte cvičení, doplňujte ústně, vyzkoušejte diktát str. 72/12),

pracovní sešit str. 22.

písanka str. 16 - 20 ( každý den napsat jednu stránku "krasopisně")

M - str. 31, 32, 33, 34

PRV  - str. 43, 44 (učebnice)

Můžete dětem vytisknout procvičovací karty na ČJ, M a čtení. Naskenovala jsem procvičování měkkých a tvrdých slabik, párových souhlásek, procvičování pamětného sčítání a odčítání do 100 a příběhy s úkoly.

Můžete děti zaregistrovat bezplatně na www.ucebnice-online.cz ( zdarma se dostanete ke všem interaktivním učebnicím - děti mohou i zde procvičovat učivo).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Děti a rodiče,

připravila jsem opět "malé" úkoly na týden od 23. 3. - 27. 3. 2020.

ČJ- opakování učiva- párové souhlásky a slova s písmenem ě str. 74, 75 /(přečtěte si úkoly, plňte si je ústně, napsat si můžete diktát str. 75/8)

     - vyvození nového učiva-str. 76,77 SLOVNÍ DRUHY (na čtvrtku A4 si nakreslete dům a zapište do pater názvy slovních druhů, naučte se zpaměti jejich názvy a číslici např. podstatná jména- č.1 , přídavná jména-č.2 ...)

      - v pracovní sešitě doplňte str. 23,24

Písanka- str. 21-25, každý den jedna stránka úhledně

Čítanka-str. 86-87, odpovězte si i na otázky za příběhem

M- trénujte stále sčítání a odčítání do 100/ naskenované karty/

   - příprava na nové učivo-násobení- str.35,36,37

PRV- choďte do přírody, pozorujte jarní přírodu-květiny, stromy, keře, ptáky...

HV- máte naskenované dvě písničky, najděte si je na YOU TUBE a poslechněte si je , zkuste se je naučit.

Můžete si stáhnout naskenované karty a procvičovat učivo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Žáky a žákyně, které mám na AJ z 2. B (p. Kokmanová) se přihlásí do systému www.umimeanglicky.cz

přihlašovacím jménem: jméno mezera příjmení

heslem: 12345

Na děti čekají úlohy k procvičování angličtiny hravou formou. Pokud by byl problém, kontaktujte mě.

Učitel Jan Šesták

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Aj - nakreslit lidskou postavu, popsat části těla(hlava, pusa, oči, uši, nos) písnička head and shoulders z you tube a naučit se psát

Mgr. Michaela Kutílková

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci angličtiny, zopakujeme si oblečení. Vytiskneme si připojené soubory, které budou dnes vloženy. Spojujeme, hledáme v osmisměrce oblečení, vybarvujeme podle pokynů.

Užijte si to. :-)

 

Dále přidávám odkazy pro říkadla a písně, které si zkopírujte do vyhledávače. Opakujte a zpívejte s nahrávkou! :-)

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY

 Mějte krásné dny a buďte zdraví!

učitel Jan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti zdraví Kutilková :-) Do přílohy budou dnes vloženy pracovní listy a hra KOSTKA. Co hodíšto vybarvíš a řekneš.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na týden od 30. 3. -3 . 4. 2020

ČJ: opakujte si názvy slovních druhů/ uč. str. 78-cv. 4,5,7 ústně/

       -psaní velkých písmen/ vlastní jména- učivo známe, trénujeme psaní velkých písmen od první třídy/-uč. str. 84/1a,b,  str. 85/4,5,6,7 ústně/

       - můžete si napsat jako diktát str. 85/8a

       - pracovní sešit str. 25,30

čítanka: str. 88-89/ příběh o slonovi, odpovězte si na otázky/

písanka: str. 26-30

M: násobíme 2 / umíme říct celou řadu násobků, ukazuji si na prstech-vzestupně 0,2,4,6,8,....a sestupně 20,18,16,14.../

      str. 38,39

Geometrie: pracujeme s ořezanou tužkou a pravítkem str. 77,78/ umíme narýsovat úsečku o dané velikosti /

Děti mají připraveny karty na procvičování, jejich méně, jsou pro volnou chvíli a některé zvládnou určitě samy. Můžete mi naskenovat  nebo ofotit hotovou jednu  kartu z ČJ, jednu z M a poslat mi ji na e-mail. Podívám se, jestli to dětem jde. Děkuji. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ÚKOLY na týden od 6.4.-10.4. 2020:

ČJ: Procvičujte si obecná a vlastní jména/ uč. str.86/1,2, str. 87/4,5 ústně/

        Můžete si napsat diktátek str. 87/8

        PS -str.31,32

M: Upevňujte si  násobení čísla 2/str. 40,41/ a pamětné sčítání a odčítání do 100/ procvičovací naskenované karty/.

Čtení- přečtěte si básničky o dubnu a velikonoční koledy/ můžete si zkusit ústně některé úkoly/, 

           přečtěte si příběh -Malování kraslic/ povídejte si o Velikonocích.../

V naskenovaných kartách objevíte i mandely pro vykreslování/ vím, že je máte rádi/. 

Karty na ČJ i M jsou na procvičování.

Malý úkol: nakreslete obrázek s velikonoční kraslicí, k ní napište velikonoční koledu, budu ráda, když mi ho pošlete /můžeš se vyfotit i s obrázkem/.Děkuji.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly na týden 14.4. -17.4. 2020:

ČJ- vyvození nového slovního druhu- SLOVESO

         uč. str. 80/2, 81/4,5

       pracovní sešit str. 26,27

       písanka str. 31,32

HV- písničky  Čížečku, čížečku,  Otec Abrahám/ najdete si na YouTube/, děti si procvičí písničkami slovesa.

M- vyvození dělení 2

      str. 42/2,3  str. 43, str. 44/dělíme na POLOVINY, str. 45

V naskenovaných listech si opakuj učivo / např. ou,au, ú,ů, měkké-tvrdé souhlásky, pamětné sčítání do 100, násobilka 2/.

Pošlu i prezentace na slovesa a násobilku 2.

ÚKOL: Napiš krátké vyprávění o Velikonocích na připravenou kartu, stačí 4 věty. Prosím, pošlete mi úkol nafocený do víkendu.

 Moc děkuji.

J. Kokmanová

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přeji pěkný den,

udělejte si kartičky (jednu českou, jednu anglickou a neučte se slovíčka. 2. ročník se naučí i psát.

V osmisměrce najduí slova. Toto je práce na celý duben.

Těším se na Vás

Mgra. Miichaela Kutílková

Přílohy budou vloženy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Úkoly na týden od 20.4.-24.4. 2020

ČJ: Opakujete učivo na naskenovaných kartách:

-podstatná jména

- slovesa

- abeceda 

- pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Písanka: str. 33-35/ pište úhledně, kontrolujte si každé napsané slovo/

M: Trénujete násobení a dělení 2, str. 46-49

Na kartách procvičujete časové údaje, násobilku, sčítání a odčítání do 100.

Geometrie: str. 81/používej ořezanou tužku, dlouhé pravítko/

PRV: Venku je krásně, všechno kvete, zelená se.Doplňte si str. 47,48,51/ vybarvujete, luštíte tajenky,procvičujete si jarní květiny/

Úkol: Zašlete mi, prosím, kartu z ČJ/pravopis/ a kartu z M/časové údaje/ do víkendu.Děkuji.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly na týden od 27.4.-1. 5. 2020:

ČJ: Vyvozujete nový slovní druh PŘEDLOŽKY/uč. str. 82,83 ústně, pracovní sešit str. 28,29/.

       Procvičujete na kartách předložky, slovesa, párové souhlásky.

Písanka:str. 36,37

Čtení: V čítance str. 92,93/obrázkový příběh, básničky, hádanky-ústně/

M: Vyvozujete NÁSOBILKU 3/ děti umí vyjmenovat násobky vzestupně, sestupně, rozkládají násobek na činitele součinu, umí vysvětlit

      proces násobení a dělení-sčítání stejného čísla, odečítání stejného čísla/. str. 50,51,52

      Trénuje v kartách násobilku 3,2. Řeší slovní úlohy.

geometrie: str. 82

PRV: prac. sešit str. 54/části stromu/

Domácí úkol: Rodiče, prosím, ofoťte mi v ČJ prac. sešit str.28, M str.52 do víkendu. Děkuji.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly na týden od 4. 5.- 8. 5. 2020:

ČJ: Procvičujete učivo na naskenovaných kartách/ párové souhlásky,slovní druhy, vlastní jména.../.

písanka: str. 38-39

čítanka: str. 101 báseň Svátek matek/odpověz si na otázky/

                str. 102-103 Maminka odjíždí/ přečíst nahlas, odpověz na otázky/

M: Procvičujete násobilku 2,3.

      str. 53,54,55 /Připomeňte si jednotky hmotnosti-kg,kilogram a jednotky objemu -l,litr/.

      Násobilku si trénujete i na kartách.

geometrie: str. 83

PRV: str. 56 -stromy, rostliny

Úkol: Děti vytvoří pro maminku přání/ nechám na jejich fantazii-např. tvar srdíčka, kytičky.../ ke Dni matek.

          Prosím rodiče, ofoťte mi přání, kartu z ČJ/odpovídá na otázky z textu/, M-str. 83.Děkuji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly na týden od 11.5.-15.5. 2020:

ČJ: Vyvozujete POSLEDNÍ učivo- slovní druh SPOJKY. Děti je procvičují na naskenovaných kartách

       a v prezentacích.

        Opakujete si: řady samohlásek/dlouhé, krátké/,

                                  řady souhlásek/měkké, tvrdé/

                                  V prezentacích, které již máte, trénujete párové souhlásky/p-b, h-ch,v-f.../.

písanka: poslední str. 40

čítanka:příběhy na str. 94-95,str. 96-97/ znáte jako večerníčky- Včelí medvídci, Kosí bratři/

               Trénujete plynulé čtení, odpovídáte na otázky.

M: Vyvozujete násobilku 4/ umíte vyjmenovat násobky vzestupně, sestupně, rozkládáte násobky na činitele součinu/.

      str. 56-59

      Procvičujete si na kartách a v prezentaci.

PRV: Propojíte násobilku a prvouku-str. 49,50/počítáte, vystřihujete, lepíte/.

Úkoleček: Rodiče, prosím, ofoťte mi kartu z ČJ/ s krokodýly/, z M str. 59, PRV-str. 49, písanka str. 40. Děkuji./do víkendu/      

 

Přílohy budou vloženy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Pro šikovné děti posílám odměnu za práci, kterou věnují angličtině.

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA&feature=youtu.be

Překlad: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/beatles-the/yellow-submarine-5139

Pěkný květen :-)

Mgr. Michaela Kutílková

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí úkoly na týden od 18.5.-22.5. 2020:

ČJ: Procvičujete učivo - druhy vět/ oznamovací, rozkazovací, tázací, přací/

                                            - slovní druhy

                                            - vlastní jména

                                            - abeceda

                                            - význam slov/ protikladná, souznačná slova/

       Učivo trénujete na kartách.

čítanka-str. 98-99 /přečtěte příběh, odpovězte na otázky/

M: Upevňujete si násobilku 2,3,4 str. 60,61 

       Trénujete na naskenovaných kartách násobilku, slovní úlohy, pamětné +,- do 100.

geometrie-str. 85/ umíte názvy geometrických tvarů, prostorových těles/

PRV: str. 57 ptáci na jaře/ můžete si pomoci s učebnicí PRV/

Úkoleček: Rodiče, prosím, ofoťte mi libovolné dvě  karty z ČJ a dvě z  M. Děkuji.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti, práce na tento týden opakujte prosím členy rodiny.

Příloha bude vložena

Mgr. Michaela Kutílková

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den, v příloze  vložíme pokračování tématu dům, téma "nábytek". : )

Děti mají také možnost nadále využívat www.umimeanglicky.cz.
Krásné dny, Jan Šesták

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úkoly od 25. 5.- 29. 5. 2020:

ČJ: Procvičujete učivo v pracovním sešitu-str. 34-38

      -dělení hlásek-samohlásky, souhlásky

      - psaní u, ú,ů

      -pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách

      - párové souhlásky

      - významy slov

      - slovní  druhy

čítanka str. 104-105 /Bob a Bobek zahradničí- hlasité čtení, odpovídám na otázky za textem/

M: Vyvozujete poslední učivo- násobilka 5

       PS str. 62- 65

Jsou připravené i karty na procvičování z ČJ i M.

PRV: PS str. 58-59/ hospodářská zvířata, pomůže i učebnice/

Úkoleček: Rodiče, prosím, ofoťte mi poslední str. v ČJ/tajenka/, str. 65 v M a PRV  do víkendu. Děkuji.

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Ahoj děti,
 • opakujte části těla,nakreslete příšeru a popiš jí.např 3 oči,2 hlavy atd.pusťte si head and shoulders.Nic nového jen opakujeme.
 • Mgr. Michaela Kutílková
 • __________________________________________________________________________________________________
 • Úkoly od 1. 6. -5. 6. 2020:

  ČJ:Opakujete, procvičujete učivo na kartách.

  čítanka-str. 106- 107/ básničky, odpovězte na otázky/

                 str. 108- 109/ příběh Dopis od babičky/

  M: Procvičujete, upevňujete znalost násobilky 2,3,4,5.

        str. 66- 69

  PRV: Učivo -savci, ptáci, ryby- str. 60-62/ používejte i učebnici/.

  Úkoleček: Rodiče, prosím, ofoťte mi karty z ČJ-pavoučí síť, pořadí vět ve vyprávění a z M str. 68,69 a libovolnou  stranu z PRV. Moc děkuji.

Přílohy budou během dne vloženy.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Domácí příprava od 8. 6. -12. 6. 2020:

ČJ,M: Upevňujete učivo na kartách.

čítanka-poslední příběh o prázdninách/ plynulé čtení, odpovědi na otázky/, čtete si svou knihu, časopisy...

PRV:str. 64/opakujete znalosti o zvířatech/

          str. 65-69/kapitola-rok, znáte názvy ročních období, měsíce, dny v týdnu/

Úkoleček: Rodiče, pošlete mi kartu z ČJ, M, a PRV str. 67/drak/ do víkendu. Děkuji.

Přílohy budou během dne vloženy :-)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

děkuji za spolupráci při distanční výuce. Máte připraveny POSLEDNÍ ÚKOLY tohoto školního roku.

ČJ: Procvičujete učivo 2. ročníku na kartách.

       Karet je velké množství, děti si mohou cvičit i o prázdninách. Nemusí být všechny do konce června. 

       Je to shrnutí učiva.

M: Upevňujete znalost násobilky 2,3,4,5.

PRV: Doplníte si pracovní sešit/ léto v přírodě, .../ do konce.

Úkoleček: Prosím, ofoťte mi jednu kartu z ČJ, M a str. z PRV a pošlete do 24. 6. 2020.

Prosím, vyplněné karty za celé období/březen-červen/vložte do eurofólií/jednu na ČJ, druhou na M/ a děti mi je odevzdají na počátku 3. ročníku v září. Založím je do jejich desek.Moc děkuji. 

Přílohy budou vloženy.

 

 

 

Ke stažení:

15.6.

 

12.6.

 

4.6.

 

1.6.

 

22.5.

 

21.5.

 

18.5.

 

15.5.

 

11.5.

 

7.5.

 

30.4.

 

24.4.

 

20.4.

 

17.4.

 

14.4.

 

7.4.

 

4.4.

 

3.4.

 

27.3.

 

25.3.

 

20.3.

 

16.3.-20.3.2020