Podklady pro domácí přípravu jsou prozatím zadané do úterý - děti dostaly přípravu ve škole.

Angličtina 3. B 

- skupina A ( M. Kutílková)

uč. str. 38 - číst

WB 47 + opakovat slovní zásobu, naučit se dny v týdnu a měsíce 2. týden slovíčka 6.I. 102-103 WB, plánek bytu pohled shora a popis místností

- skupina B ( M. Žatecká )

Lekce č. 6

Nakreslit si svůj pokojíček a popsat jednotlivé kusy nábytku a vybavení Postupně přepisovat slovíčka z pracovního sešitu (Unit 6 str. 102 – 103) do slovníčku Učebnice str. 40 – 47 Pracovní sešit str. 51 – 61 (nedělat poslechová cvičení)

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Popsat plánek bytu, hlavně pokojíček(bed,table,chair,wardrobe,carpet, curtain,toys, school bag,window,door, picture) učebnice obr 40,pracovní sešit 54/2.

Mgr. Michaela Kutílková

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti zdraví Kutilkova, koukněte se na umíme to(zvolte angličtinu a přihlaste se jako samouk)je tam spousta věcí k procvičování i s poslechem doplňovačky,hry.Pošlu vám i kopie z časopisu stačí prohlédnout nemusíte si to tisknout.

Přílohy budou vloženy během dnešního dne.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.týden ( od 30.3.- 5.dubna)

(stránky v učebnici vám pomohou při vysvětlení učiva a stránky v prac. sešitech doporučené k procvičení- pokud nestíháte ,nemusí mít děti vše vyplněné- je na vás ,jakou formou budete učivo procvičovat.)

ČJ A) opakovat pravopis vyjm.slov

 1. příloha č.1- jak umím a rozumím významu podobně znějících slov po V ve větách

\) pracujte podle pokynů , můžete si vyzkoušet společně  ústně a potom jako pravopisné cvičení samostatně.

 1. PS žlutý str.55,56- doplňování i/y ( opět k postupnému  procvičení- ústně, přes fólii a pak jako samostatná práce- zkuste si oznámkovat jako to děláme ve škole)
 2. Vyhledávejte a vyznačujte ve cvičení  podstatná jména a slovesa.
 3. Seznamte se s poslední řadou vyjm.slov po Z ( slova a jejich významy)- uč. Str.80, PS str.52

M

1.Nové učivo- písemné  +  - trojciferných čísel do 1000-  uč. Str.91-93,  str.97-100

 1. upevňovat zaokrouhlování na desítky a stovky ( viz příloha č.2- pracovní list k samostatné práci)
 2. opakovat násobilku a pamětné sčítání a odčítání do 1000.
 3. Geometrie. Rýsování kružnic a nové pojmy- poloměr a průměr ( uč.str. 90,96,102 + PS str.41)

PRV -  Neživá příroda a podmínky života- VODA, VZDUCH- přidat PŮDU A SVĚTLO A TEPLO ze slunce

 • Uč.str.52,53- udělej si výpisky ( přepiš do sešitu věty u modrých teček a nakresli si obrázek FOTOSYNTÉZY( prosím rodiče jednoduše vysvětlit nezbytnou potřebu všech podmínek pro život- můžete si zkusit pokus( rostlina bez vzduchu nebo bez světla, vody… co se stane s rostlinou??)

Děkuji rodičům za podporu svých dětí a pomoc při vzdělávání v této nezvyklé situaci. Chválím vás děti, že si učivo pravidelně opakujete, abyste nic nezapomněly a získáváte nové vědomosti . Chci vám vyjádřit podporu a věřím, že to společně zvládneme. Na příští týden vám připravuji velikonoční  prac. listy plné zajímavých úkolů.

S pozdravem a přáním pevného zdraví vaše tř. učitelka Janka

Přílohy budou vloženy 30. 3. 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail str 45 a podobný doplnit ve wb str 57.

wb str 61, test str 98 jen úkol 1 a 3. V úkolu 3 používej vazbu Have you got a ...jméno zvířátka...? Odpovídej Yes, I have  nebo No I haven´t.

Mgr. M. Kutílková

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Angličtina 3. třída - skupina p.uč. Žatecké
Lekce č. 7
• Postupně přepisovat slovíčka z pracovního sešitu (unit 7 str. 103) do slovníčku

• Sloveso have – procvičovat
( Já mám – I´ve got, ona má - she´s got, on má he´s got)
• Do sešitu přeložit věty: 1) Já mám kočku 1) Já mám kolo
2) Ona má kočku 2) Ona má kolo
3) On má kočku 3) On má kolo

• Zvládnout rozlišit – a man, a woman, a girl, a boy

• Přídavná jména a jejich opačné významy
Tall x short – vysoký x krátký
Fat x thin - tlustý x hubený
Old x young – starý x mladý
Long x short – dlouhý x krátký
Big x small – velký x malý

 

• Učebnice str. 48 – 55
• Pracovní sešit str. 62 – 72

• Opakovat číslovky 1 – 20, zvířata, barvy, hračky, potraviny, školní pomůcky

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ahoj děti,posílám řešení str 61 věty Tibby Is under the cupboard Tibby Is on the cupboard Tibby Is in the cupboard A test  modrá postel,zelená skříň, hnědý pes v koupelně, červený gauč a na něm kočka, žlutý příborník,zelené jablko na žlutém stole.

A cv 3 věty typu:Have you got a hamster?yes,I have.nebo Have you got a Rabbit?no,I haven' t.

Práce na velikonoční týden uč str 68 a 69, přečíst, přeložit a ve WB jukni a vytvořit ze str 91.

Přeju vám i vaší rodině svátky aspoň trošku normální i když bez koledy,ale vajíčka v trávě v lese hledat můžete,to nám nezakázali a aspoň si budete připat trošku britsky.pošlete mi mailem fotku,ahoj po prázdninách.

Mgr. M. Kutílková

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. týden (od 6.dubna)

Ahoj moji žáci a vážení rodiče.

 Blíží se Velikonoce a s nimi i velikonoční prázdniny – čtvrtek a pátek. Připravila jsem pro vás na zbylé dny velikonoční opakování . S novým učivem začneme až po Velikonocích. V tomto týdnu si zopakujte a dodělejte to, co jste popřípadě nestihli , vyrobte něco na výzdobu vašeho bytu s velikonoční tématikou a klidně se můžete se svým výtvorem pochlubit i ostatním. ( foto)

Domácí příprava na velikonoční týden:

 1. Velikonoce/ ČJ –sloh a Lv ( uč. ČJ.str.84-Práce s textem )

                    / PRV- uč.str.54- Zvyky a tradice

       2, Velikonoční opakování učiva ( viz. příloha)

       3, Práce v PS z ČJ – pravopis vyjmenovaných slov po Z ( str. 53-54) seznámení

Doporučení- sledujte pořad Učí Telka pro 3,4.tř, kde v tomto týdnu vám pomohou s vyjmenovanými slovy ( PO,Út) .

Nezapomeňte také pravidelně číst a doplňovat si čtenářský deník se kterým se pochlubíš ,až se ve škole sejdeme. Tak s chutí do toho. Pokud by někdo měl nějaký problém – volejte, pište…..

Přeji všem úspěšné splnění velikonočních úkolů a krásné prožití Velikonoc.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.týden ( od 14.-17.dubna)

ČJ-

 1. Průběžné opakování vyjmenovaných slov v pracovním sešitě s vílou po dobu celého dubna ( 48-54)
 2. Nově- SLOVNÍ DRUHY ( uč. od str 85).
 3. Opakování podstatných jmen ,( uč.str. 86 + PS s vílou str 55.-  vlastní a obecná podst.jména )
 4. Upevnit určování a tvoření přídavných jmen ( uč. str. 89,+ PS s vílou str. 56)
 5. Nově se seznámit se zájmeny a číslovkami( uč,str. 90-91,+ PS str.57-58)

-V přílohách( které mohou děti sledovat samostatně) doporučen odkaz na on-line školu ( vysvětlení a procvičení slovních druhů ) https://www.facebook.com/bakovskaonlineskola/videos/677855536357306/

a procvičení všech slovních druhů hrou    https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-1-uroven/126.

M- Nově- Násobení a dělení mimo obor násobilky

 1. Násobení a dělení číslem 10, 100 ( uč, str. 76 + PS str. 28,29)
 2. Pak novou dovednost využít při převodech jednotek délky ( uč.str. 78,79 + nakopírované přílohy k procvičení a pochopení)
 3. Průběžně si procvičovat probrané učivo (viz nakopírované kontrolní prac. listy)

PRV- Společné znaky rostlin ( uč.str. 55,56) + do sešitu napsat 5 podmínek pro život

Janka Kuncová

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

7.týden ( od 20.-24. dubna) –   Zdravím Vás -:        jdeme na to moje pilné včeličky.

ČJ

 1. Slovní druhy( dokončíme zbytek určování )– nově příslovce, částice, citoslovce ( předložky a spojky zopakujeme)                                                                                                                           --uč. str.92-96   +   PS str.60-63 , +    přílohy  č. 3,4  sloužící k procvičení slovních druhů

2.opakování vyjm.slov v  prav.cv.  v  pracovním sešitě, např. doplnit, napsat jako diktát, přepsat, hrát jako hru i/Y…..

3.!!!Kontrolní práce ( zvládnutí učiva na body)- příloha č.1

Dú- Kontrolní práce  z ČJ a M  prosím rodiče o dohlédnutí, zda žáci pracují samostatně. Také vás žádám o zpětnou vazbu zvládnutí  a  k přeposlání vyplněné práce do pátku( naskenujte nebo nafoťte a pošlete na email nebo na telefon.) ,  pak můžete práci opravit, společně obodovat  a s dětmi chyby rozebrat.

M

1- !!!Kontrolní  práce  zvládnutí  +  a  –  do 1000příloha č.2

2.Nově-   Násobení násobků deseti ( např. 5x 30, 2x70..) -   uč. str. 124-126  +  PS str. 30

 1. G- rýsujeme úsečky, kružnice, měříme a převádíme jednotky ( opakujte)

 

PRV

 Části rostlin – uč. str.57 – přečíst a v přírodě popř. zkusit najít a určit různé druhy kořenů a stonků…

Janka Kuncová

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 8.týden ( od 27.-30.4.)

Zdravím vás milé děti. Ještě jednou děkuji za vypracované práce- musím zhodnotit, že se vám většině velmi povedly a že se doma poctivě učíte. Mám z vás radost a velmi vás chválím.                                Tento týden je v pátek státní svátek, a proto si dáme z ČJ pouze opakování toho , co už umíme.       Z MA- přidáme k násobení i dělení násobky deseti a z PRV dokončíme téma o rostlinách. Ve čtvrtek si večer užijte pálení čarodějnic ( i když trochu jiné než obvykle) a k tomu jsem vám připravila obrázek: přílohu číslo 3. Zopakujete si stavbu slova- předpony- kořen slova- přípony.

Úkoly:         ČESKÝ JAZYK

 • opakování slovních druhů( příloha č. 1)
 • vyjmenovaná slova ( příloha č.2)
 • stavba slova- předpony ( příloha č. 3- čarodějnice)
 • čtenářský deník

                     MATEMATIKA

 • Nově: Dělení násobků deseti ( např. 160:4)  uč. str. 127,128 +  PS  str.31

       PRV

 • Části kvetoucích rostlin ( str. 58),
 • Chráněné, léčivé, jedovaté ( str. 59)

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.týden  ( 4.- 7.května)

Milé děti a vážení rodiče. Začal nový měsíc- květen a s ním přibyde i nové učivo, které určitě zvládnete. Snad se v tomto měsíci už setkáme v naší třídě . Za jakých podmínek a okolností  sledujte  na stránkách školy, které vás budou  průběžně informovat o platných nařízení týkající se školní docházky. Zatím pokračujeme zaběhlým a osvědčeným způsobem, věřím, že neztrácíte chuť se učit a něco nového  se naučit. Tak jdeme na to moje pilné včeličky.

ČJ- Nově!!  PODSTATNÁ JMÉNA- Rod  a  číslo

 1. Příloha č.1- co už umím o podstatných jménech- zopakuj si
 2. uč. str.98-101- vysvětlení nového učiva , zapamatuj-rody a čísla u podst. jmen(cvičení dělej ústně nebo přes fólii)
 3. PS str. 64,65- rod a číslo
 4. Příloha č.2,3- slouží k upevnění slovních druhů, které se nejčastěji pletou : přídavná jména a příslovce

M- už bychom měli umět násobit desítkami ( např. 5.20, 3.60, 80. 4…) a to využijeme v novém učivu- NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM,  ( např.  5. 12,  2.17…….), kde si číslo rozložíme na desítky a jednotky a vynásobíme postupně a sečteme výsledky.

 1. Uč.str. 130,131
 2. PS str. 34
 3. Průběžně opakujte pamětné i písemné počítání do 1000 a zaokrouhlování

PRV- shrnutí o rostlinách, (od příštího týdne  se budeme věnovat novému tématu a to o Zvířatech)

 1. Přílohy č.4,5- opakování ( při vyplňování úkolů popř. využij informace z učebnice)
 2. !!Dú- nakresli,( vyrob..) obrázek na téma „ROSTLINA“ libovolnou technikou, vyfoť se společně se svým výkresem a pošli na skupinu. Pokud si tvořil herbář, stačí se vyfotit s herbářem, jako Honzík.

Těšíme se na krásné výtvory a také na vás na fotografii.

 1. *V pátek je státní svátek- poproste rodiče , prarodiče a popovídejte si , proč je 8.května.státní svátek.

Přeji hodně úspěchů. Vaše učitelka Janka Kuncová

Přílohy budou během dne vloženy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pro šikovné děti posílám odměnu za práci, kterou věnují angličtině.

https://www.youtube.com/watch?v=tJ4b99-aujI

Překlad: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/the-cure/friday-i-m-in-love-74136

Pěkný květen :-)

Mgr. Michaela Kutílková

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.týden od 18.-22.5.

ČJ- opakujeme ( nové učivo doženeme ve škole)

 1. Pravopis vyjmenovaných slov ,  rod a číslo u podstatných jmen ( příloha č.1)
 2. SLOH/PSANÍ- Napiš vyprávění na linkovaný papír na téma  „ Koronavirus

 –např. co se pro mě změnilo, jak jsem zvládal školu, kdo mi pomáhal a s kým jsem se učil, měl jsem spojení s někým ze třídy, co mi šlo a nešlo, jak jsem trávil celé dny a víkendy………..    Pokud jdeš 25.5. do školy- přines sloh s sebou. Pokud zůstáváš doma pošli mi sloh ( příloha emailu, foto, přines do školy).

M- opakujeme

 1. Násobení dvojcif.číslem ( příloha M1)
 2. Geometrie-kružnice ( příloha ), tělesa (příloha)

Prv

 1. Savci a ptáci : učebnice str. 61,62- přečti  + příloha PRV1- vyplň a nalep do sešitu.
 2. Přílohy budou vloženy.
 3. _________________________________________________________________________________________________________________
 4. Ahoj děti, práce na další období - učivo str 53 a to samé wb str 68, po 25. 5. 2020 si vyberu wb a sešity ke kontrole, nechte je u své paní učitelky dojdu si pro ně. 8.lekci doděláme až v září.
 5. Mgr. Michaela Kutílková
 6. ________________________________________________________________________________________________________________
 7. Ahoj děti, opakujte rodinu, Přílohu dnes vložíme :-)

  Mgr. Michaela Kuílková

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podívejte se a zkuste potrénovat krátké věty. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9FJU-zRGw2WBIX8soUP-9vRxE6NiN1v 

https://youtu.be/fzXMcOwaVu8 

Mgr. michaela Kutílková

 

Ke stažení:

15.6.

 

12.6.

 

25.5.

 

18.5.

 

11.5.

 

4.5.

 

29.4.

 

27.4.

 

20.4.

 

6.4.

 

30.3

 

25.3.