Back to Top

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Projekt START

Základní škola Krátká se zapojila do projektu START. Jedná se o projekt města Klášterce nad Ohří, který podporuje inkluzivní vzdělávání a do něhož jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ. Tento je realizován od 1. 9. 2016 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Partnerství škol Comenius

Do realizace projektu se zapojí spolu se svými vyučujícími žáci 1. – 9. ročníku a bude přizvána rodičovská veřejnost, zástupci místní samosprávy i široká veřejnost tak, aby byly naplněny cíle projektu.

Strana 1 z 2